Pro investory


Dluhopisy DRFG TelcoBond Investment

Dne 26.07.2021 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2021/077903/CNB/570, S-Sp- 2021/00063/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG TelcoBond Investment s.r.o., IČO 10661689, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021 s dobou trvání 10 let a maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, vše pro účely veřejné nabídky. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 28.07.2021.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG TelcoBond Investment s.r.o. včetně emisních podmínek naleznete ke stažení zde:

Dne 29.07.2021 přijala společnost DRFG TelcoBond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů a doplněk dluhopisového programu s datem emise dluhopisů ke dni 01.08.2021.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: